middagbewaking en avondstudie, remgeld 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.-Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt, voor iedere leerling die een beroep doet op het middagtoezicht in het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs, het remgeld vastgesteld op 0,80 euro per leerling per dag.

Art.2.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt, voor iedere leerling die een beroep doet op de avondstudie in het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs, het remgeld vastgesteld op 0,80 euro per leerling per dag.

Art.3.- Het remgeld wordt geïnd bij de aanvang van elke toezichtperiode.

Art.4.-Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden gezonden.