milieuwetgeving

Wat

De milieuwetgeving is een complex gegeven dat voortdurend wordt aangepast. Zit je met vragen over milieutechnische aangelegenheden, milieuvergunningen en zijn procedures, het plaatsen of ruimen van een stookolietank, oude en recente milieudossiers? Neem gerust contact op met de milieudienst.

Op sommige vragen hebben we niet altijd meteen een antwoord. Dan is er opzoekingswerk nodig. We sturen of mailen je dan achteraf alle info door.