militiegetuigschrift

Wat

Sommige instanties (ziekenfondsen, verzekeringen of pensioendiensten) vragen een getuigschrift van militie. Met dit getuigschrift (model 33) bewijs je dat je je dienstplicht vervuld hebt. Het getuigschrift wordt afgeleverd aan mannen geboren voor 1 januari 1976.
   

tips

tips

Als je de aanvraag doet in het gemeentehuis wordt het getuigschrift per post verzonden. Het opstellen van dit getuigschrift vergt wel wat opzoekwerk. Daarom kan de afleveringstermijn oplopen tot enkele weken.

AANVRAAG

AANVRAAG

Je kan de aanvraag rechtstreeks doen bij defensie (contactgegevens hieronder) of via mail.

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 | 1140 Brussel
T 02 441 83 28 | F 02 443 96 77
E dghr.hrgan@mil.be