natuurvergunning voor wijzigen kleine landschapselementen of vegetatie

Wat

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Veel ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden zijn aangetast omdat bos- en grasland verdwijnen. Daarom zijn sinds 1998 wijzigingen aan kleine landschapselementen of vegetatie in bepaalde gebieden verboden.
Andere wijzigingen mogen wel, maar je moet er een natuurvergunning voor hebben. Deze vergunning is dus bedoeld om planten en specifieke natuurlijke elementen te beschermen.

meenemen

meenemen

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier natuurvergunning ;
  • een beschrijving van de typering van de bestaande vegetatie of  kleine landschapselementen;
  • een situatieplan;
  • een beschrijving van de toestand na de werken;
  • een opgave van de voorziene maatregelen in het kader van de zorgplicht.