nieuwe straatnamen

Wat

Soms komen er nieuwe straten bij in de gemeente, meestal door nieuwe verkavelingen. De cultuurraad buigt zich dan over een nieuwe straatnaam en doet een voorstel. Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij de bewoners hun mening kunnen uiten en eventueel bezwaar kunnen indienen.

Het gebeurt ook dat bestaande straatnamen verwarrend zijn. Dan is het soms moeilijk om het juiste adres te vinden. Vooral hulpdiensten kunnen hierdoor kostbare tijd verliezen. Om dit te vermijden krijgen straten een nieuwe naam.
  

AANVRAAG

AANVRAAG

Voor informatie over nieuwe straatnamen wend je je tot de informatiebalies in het gemeentehuis.