noodopvang voor leerlingen tijdens de verlengde herfstvakantie

Ouders van kinderen uit het basisonderwijs kunnen beroep doen op de noodopvang die de gemeente ism Tierlantijn organiseert op 9, 10, 12 en 13 november. 

Het algemene principe blijft dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden opgevangen tijdens de herfstvakantie. De noodopvang wordt enkel georganiseerd op 9, 10, 12 en 13 november. 

Noodopvang is bedoeld voor:

  • leerlingen (kleuter en lagere school) van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen.
  • leerlingen (kleuter en lagere school) in een kwetsbare thuissituatie

Een opvang vangt geen zieke kinderen op, noch kinderen die behoren tot een risicogroep.

Ouders die vragen hebben rond noodopvang tijdens de herfstvakantie kunnen mailen naar noodopvang@brasschaat.be of contact opnemen met het algemeen nummer 03 650 29 30.