omgevingsvergunning

Wat

Onder omgevingsvergunning vallen vandaag volgende handelingen:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • verkavelen en bijstellen van verkavelingen
  • het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • kleinhandelsactiviteiten
  • vegetatiewijzigingen

Voor de aanvraag van die vergunning kan je terecht bij het omgevingsloket.

Na je aanvraag volgt eventueel een openbaar onderzoek of een adviesronde.
  

Wat betekent dit voor jou als burger?

Wat betekent dit voor jou als burger?

  • Je doet je aanvraag bij voorkeur online via het omgevingsloket. Papieren aanvragen worden op de dienst ruimte en wonen gedigitaliseerd. Ook de opvolging en afhandeling gebeurt digitaal.
  • Bouwplannen, foto's, formulieren... kunnen online eenvoudig geupload worden. Je kan te allen tijde de stand van zaken van je dossier online volgen.
  • Via de snelinvoer kan je eenvoudige aanvragen (tuinhuis zetten, zonnepanelen plaatsen...) heel gemakkelijk digitaal invoeren.
  • Voor een heel aantal projecten ben je niet verplicht beroep te doen op een architect.

Wat betekent dit voor architecten, landmeters, studiebureaus... ?

Wat betekent dit voor architecten, landmeters, studiebureaus... ?

Professionelen zijn verplicht het omgevingsloket te gebruiken.

kosten

kosten

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een omgevingsvergunning. Dat kan gaan van een gemeentebelasting tot bijkomende kosten zoals het versturen van aangetekende zendingen, bouwtaks...

PROCEDURES

 DIGITAAL

 PAPIER

MELDINGSDOSSIER   

25 €

50 €


DOSSIER VERGUNNING ROOIEN VAN BOMEN  
 
50 € 75 €

DOSSIER VERGUNNING ZONDER OPENBAAR ONDERZOEK 

50 €

150 €

DOSSIER VERGUNNING MET OPENBAAR ONDERZOEK

75 €

300 €