omgevingsvergunning

Wat

Sinds 1 januari 2018 worden de huidige bouw- en milieuvergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Voor de aanvraag van die vergunning kan je voortaan terecht bij het omgevingsloket! 
Na je aanvraag volgt een openbaar onderzoek en een adviesronde.
Op www.omgevingsloket.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen...
   

Wat betekent dit voor jou als burger?

Wat betekent dit voor jou als burger?

  • Je doet je aanvraag bij voorkeur online via het omgevingsloket. Papieren aanvragen worden op de dienst ruimte en wonen gedigitaliseerd. Ook de opvolging en afhandeling gebeurt digitaal.
  • Bouwplannen, foto's, formulieren... kunnen online eenvoudig geupload worden. Je kan te allen tijde de stand van zaken van je dossier online volgen.
  • Via de snelinvoer kan je eenvoudige aanvragen (tuinhuis zetten, zonnepanelen plaatsen...) heel gemakkelijk digitaal invoeren.
  • Voor een heel aantal projecten ben je niet verplicht beroep te doen op een architect.

Wat betekent dit voor architecten, landmeters, studiebureaus... ?

Wat betekent dit voor architecten, landmeters, studiebureaus... ?

Voor professionelen verandert er niets. Zij zijn al sinds 23 februari 2017 verplicht het omgevingsloket te gebruiken voor het indienen van projecten, ongeacht het niveau van de aanvraag: Vlaams, provinciaal of gemeentelijk.

kosten

kosten

Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een omgevingsvergunning. Dat kan gaan van een gemeentebelasting tot bijkomende kosten zoals het versturen van aangetekende zendingen, bouwtaks...

PROCEDURES

 DIGITAAL

 PAPIER

MELDING

25,00 €

50,00 €

ZONDER OO

50,00 €

150,00 €

MET OO

75,00 €

300,00 €

meer informatie