omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Wat

Wil je een stuk grond opsplitsen en minstens één deel ervan verkopen als bouwgrond?
Dan heb je een verkavelingsvergunning nodig. 
   

kosten

kosten

Je betaalt 50 - 75 euro en de kosten die gemaakt worden tijdens de behandeling van het dossier.