fiscaal aftrekbaar voor bedrijven

De Brasschaatse kadobon kan perfect gebruikt worden als relatiegeschenk of als geschenk aan personeel (of hun kinderen ten laste). Dergelijke geschenken kunnen van een fiscaal gunstig regime genieten en vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen.

Per 3 juli 2018 zijn de maximumbedragen voor bedrijven verhoogd. Voortaan gelden volgende maxima voor geschenk(bonn)en:

• n.a.v. Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar: tot 40 euro/ jaar / (kind per/) werknemer
• bij een eervolle onderscheiding: tot 120 euro / jaar
• bij pensionering: tot 40 euro / dienstjaar (in totaal min. 120 en max. 1.000 euro)
• bij huwelijk of wettelijke samenwoning: tot 245 euro / werknemer.