Forum Lokale Economie

De KMO- en vrije beroepenraad overkoepelt diverse Brasschaatse winkeliersorganisaties en afgevaardigden van vrije beroepen. Deze raad behartigt de belangen van de lokale economie door onder meer het gemeentebestuur te adviseren; het vormt hierdoor het ideale informatie- en overlegkanaal. 

voorzitter
Luc Broos | luc.broos@pomantwerpen.be

leden
Luc Broos (voorzitter) | Marie-Laure Koyen (diensthoofd lokale economie) | Dominique Ruberecht (afgevaardigde UNIZO Brasschaat - voorzitter) | Greet Patho (afgevaardigde sociale economie) | Lutgart Smekens (afgevaardigde gemeenteraad) | Jan Huysmans (afgevaardigde Maria-ter-Heide) |Goele Fonteyn (schepen Lokale Economie en toerisme) | Jan Huysmans (afgevaardigde Maria-ter-Heide) | Marc Périn (afgevaardigde Donk Patio) | Raoul Plancke (afgevaardigde WIB) | Dimitri Hoegaerts (afgevaardigde gemeenteraad) | Stephanie Van den Eynde/Peter Gestels (afgevaardigde Quares/voorzitter Kamp Oost vzw Campus Coppens

secretariaat 
Verhoevenlei 11 | 2930 Brasschaat
T 03 650 03 20 |  kmo@brasschaat.be