Kies voor biologische producten.

Bioproducten zijn afkomstig van de biologische land- en tuinbouw. De productiemethode van biologische producten is minder belastend voor het milieu (bodem, water en lucht) en onderworpen aan strikte teelteisen.

Doordat bij de productie van bioproducten slechts beperkte organische bemesting is toegestaan en er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden, is biologische voeding vaak gezonder.