ondernemersraad

Het gemeentebestuur wil lokale ondernemers een stem geven en heeft daarom in februari 2022 de ondernemersraad opgericht. Een raad bestaande uit experten uit verschillende sectoren die de gemeente kunnen adviseren vanuit hun expertiserol. Op die manier willen we het ondernemersklimaat in Brasschaat verbeteren.

De ondernemersraad bestaat uit een afgevaardigde van de dienst ondernemen en toerisme, de schepen van Lokaal Ondernemen, afgevaardigden van de Brasschaatse winkeliersverenigingen en een boeiende mix van lokale ondernemers en experten (in totaal maximaal 20 leden).

Wat is de taak van de ondernemersraad?
• Bespreken, evalueren en geven van advies over dossiers met een brede gemeentelijke impact op de ondernemers. De adviesraad denkt mee na over doelstellingen en acties die tegemoet komen aan de noden en behoeften van de ondernemers.
• Geven van advies over de werkingsprocessen van de gemeente, in het bijzonder hoe deze optimaler kunnen worden ingericht met het oog op een klantgerichte benadering van de lokale ondernemer.
• Rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over de thema’s en onderwerpen die ze bespreken.
• Detecteren van nieuwe technologieën, trends, innovaties, … en proactieve voorstellen doen aan het college om het ondernemersklimaat in Brasschaat te versterken en te verbeteren.

De leden van de ondernemersraad zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De ondernemersraad komt vier keer per jaar samen. Indien nodig, kan er een extra adviesraad worden ingeroepen.

Huidige leden

 • Evert Eyckerman: Godevaart Gereedschappen bv (voorzitter)
 • Ed Coljé: voorzitter a.i. handelaarsvereniging Centrum i.o.
 • Guy Cox: Brasserie Excelsior
 • Heidi Geeraerts: voorzitter handelaarsvereniging Samen Mariaburg vzw
 • Jelle Geerts: Nexu
 • Katja Craeghs: Greenpoint
 • Katrien Hillen: voorzitter middenstandsvereniging Maria-ter-Heide
 • Marc Périn: voorzitter handelaarsvereniging Donk Patio vzw
 • Marco Van Ende: Albert Heijn
 • Pieter Adriaensens: KBC Bank
 • Sabine van Oppens: HannaDetail
 • Vince ´t Jolle: Radio Park FM
 • Tom Van Groeningen: Salons de Groene Jager
 • Tom Vercammen: Chateau Paulette (lidmaatschapscoördinator)
 • Steven Eyckerman: Zakelijk Netwerk Brasschaat
 • Carla Pantens: schepen ondernemen en toerisme
 • Ingrid van Rest, dienst ondernemen en toerisme

De ondernemersraad vergadert op 1 februari, 29 maart, 7 juni, 6 september en 15 november 2023. 

Suggesties of vragen voor de ondernemersraad? Neem contact op met de dienst ondernemen en toerisme
T 03 650 29 30 of via kmo@brasschaat.be