uitbatingsvergunning

Het gemeentebestuur wil een uniek winkelgebied creëren in de gemeente. Sfeer en gezelligheid staan daarbij centraal. Eén van de stappen is om alleen winkels toe te laten die passen in dit concept. Winkels die eerder niet passen binnen dit concept zullen een extra uitbatingsvergunning moeten aanvragen.

Het reglement en het aanvraagformulier vind je hieronder.

noodzakelijke bewijsstukken

LET OP! Wanneer je een aanvraag indient moet je in het bezit zijn van volgende bewijsstukken:

  • Een uittreksel uit het strafregister conform het artikel 596, tweede lid Sv opladen of gelijkaardig uittreksel als de uitbater niet de Belgische nationaliteit heeft.
  • Een bewijs van aansluiting van de onderneming bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Een overzicht van alle personen die in welke hoedanigheid ook en ongeacht het arbeidsstatuut betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van naam, voornaam, nationaliteit, en arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger) evenals een kopie van de identiteitskaart en een bewijs van sociale verzekering van al deze personen als dit wettelijk verplicht is.
  • Een kopie van het geldende UBO-register (https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register).
  • Een attest van de FOD Financiën waaruit blijkt dat alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden al dan niet betaald zijn. Dit attest is bij het indienen niet ouder dan 1 maand.
  • Het bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van alle personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in de inrichting waarvoor een verzekeringsmaatschappij instaat die gerechtigd is om verzekeringspraktijken te voeren in België.
  • Een kopie van eigendomsakte of huurovereenkomst