Op reis naar vroeger

(grondgebied gemeente Brasschaat)


OP REIS NAAR VROEGER is een project van de Wijkwerking Mariaburg vzw samen met de cultuurdiensten van de gemeente Brasschaat en het district Ekeren (Antwerpen).

Voor het jaar 2021 is het thema van de Open Monumentendag INCLUSIE, het tegenovergestelde van exclusie, uitsluiting, discriminatie...

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen, dikwijls van mensen met een functiebeperking. Ook mensen met tekenen van dementie worden soms vermeden of geweerd.

Met een verwijzing naar vroeger:

 1. Historisch interessante panden – nog aanwezig, grondig verbouwd of verdwenen- in de aandacht brengen en voorzien van informatie via een paneel en een QR code.
   
 2. Een wandeling opgemaakt zowel voor Sint-Mariaburg Ekeren als voor Sint-Mariaburg Brasschaat, gegoten in een brochure, waarbij de gelegenheid geboden wordt, via vragen onderling contact te hebben.

Met deze twee wandelbrochures bezoeken we een 20-tal historische ijkpunten in Sint-Mariaburg, tien op Ekers grondgebied, tien in Brasschaat.


In Brasschaat vind je een infobord aan:

 1. Kasteel Van den Bussche, hoek Boskapellei - Floris Verbraekenlei
 2. Kasteel Antoon Van den Weyngaert, Boskapellei - Galgehoeveplein
 3. De Zwemdok, Zwemdoklei - Charlottalei
 4. Hotel La Chapelle, overgang Boskapellei - Elisalei
 5. Kasteel Henri Van den Weyngaert, hoek Henrilei - Lage Kaart
 6. De Meulenberghoeve en café Antverpia, Molenweg 57 en 46
 7. De Molen, Kapelsesteenweg 342
 8. Het Kaartershuisje, pleintje Sint-Antoniuslei - Jacobuslei
 9. De Velodroom, Sint-Antoniuslei - Jacobuslei
 10. (buiten de wandeling) de Kattekensberg, in het midden van de Emmalei