opvang van hemelwater

Wat

Voor elke (ver)bouwer geldt in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening die een aantal maatregelen oplegt om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt. Regenwater moet zoveel mogelijk gebruikt, gebufferd of geïnfiltreerd worden in de bodem.
Daarvoor plaats je tussen opvang en afvoer een hemelwaterput met pomp en kraantje en een infiltratievoorziening.
    

AANVRAAG

AANVRAAG

De gemeente voorziet een subsidie bij de plaatsing en aansluiting van een hemelwaterput voor de opvang en het gebruik van regenwater.

Voor vragen neem contact op met de milieudienst.