organisatie van jeugdactiviteiten, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

16 december 2013

datum bekendmaking

2 januari 2014

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het afleveren van een grabbelpas en voor de deelname aan activiteiten als volgt vastgesteld:

§ 1 Grabbelpas
- afgifte van een grabbelpas: 4 euro per stuk

§ 2 Activiteiten
- halve dagactiviteit-workshop: 4 euro met grabbelpas, 5 euro zonder pas;
- dagactiviteit-workshop: 6 euro met grabbelpas, 7 euro zonder pas;
- dagactiviteit-uitstap met vervoer: 15 euro met grabbelpas, 16 euro zonder pas;
- dagactiviteit-uitstap zonder vervoer: 6 euro met grabbelpas, 7 euro zonder pas;
- meerdaagse activiteiten-kampprijs per dag: 15 euro voor het eerste kind, 13 euro voor het tweede kind, 11 euro voor het derde kind en volgende.

Art.2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager op het ogenblik van de afgifte van de grabbelpas of door de persoon die aan de activiteit deelneemt.

Art.3.- De retributie wordt op volgende wijze geïnd:

  • bij afgifte van een grabbelpas, tegen ontvangstbewijs
  • bij inschrijving van deelname aan activiteiten, tegen ontvangstbewijs

Art.4.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaren oplevert of wanneer de bezwaren die tijdens dit onderzoek worden ingediend door de gemeenteraad worden vervangen zal het thans gestemde retributiereglement als definitief worden aanzien en voor het nodige gevolg gezonden worden aan de bevoegde overheid.

 

gemeenteraadsbelsuit van 16 december 2013 - bekendgemaakt op website op 2 januari 2014