overwelving van baangracht

Wat

Voor het aanleggen van een overwelving over de gracht naast je straat, heb je een vergunning nodig.

Soms hangen er bijkomende voorwaarden aan vast, zoals de keuze van materialen. Je staat zelf in voor de correcte uitvoering en de kosten die ermee gepaard gaan.