Overzicht: Brasschaat steunt haar ondernemers

De afgelopen weken werkte het gemeentebestuur verschillende maatregelen uit om haar Brasschaatse ondernemers -al dan niet financieel- een handje te helpen in deze Coronatijd. Het gemeentebestuur injecteert 350.000 euro in de lokale economie.

Om die financiële middelen efficiënt in te zetten werd een ondernemersdenktank opgericht. Een overlegorgaan dat bestaat uit ondernemers van verschillende sectoren waaronder handel en horeca, samen met de centrummanager en de bevoegde schepen voor lokaal ondernemen. Op die manier kregen we uit eerste hand te horen waar de verschillende behoeften lagen. Op basis van deze brainstormsessies werden suggesties voorgelegd aan het college en vervolgens verder uitgewerkt. 

communicatie met de ondernemers

Van zodra de sluiting een feit was, hebben we naar andere manieren gezocht om met onze ondernemers in contact te blijven en hen bij te staan. We brengen in plaats van maandelijks nu quasi wekelijks een nieuwsbrief uit met daarin de belangrijkste coronamaatregelen, vraag en antwoorden, alsook de wijzigingen. Daarnaast geven we ook tips om beter, veiliger of gewoon handiger te kunnen ondernemen tijdens sluiting of heropening.

Naast de denktank en de nieuwsbrief hebben we ook het tweemaandelijks handelaarsoverleg in frequentie verhoogd. Zo kunnen we vinger aan de pols houden en snel anticiperen. Elke handelaar is welkom om aan te sluiten en input te geven.

ikkoopinbrasschaat.be

Eén van de eerste initiatieven was de lancering van de website ‘ikkoopinbrasschaat.be’.

Verschillende handels- en horecazaken zochten tijdens hun verplichte sluiting een oplossing om hun klanten toch verder te helpen en zetten de stap naar e-commerce (of versterkten zich er in). Hun aanbod wordt sinds twee maanden gebundeld op één Brasschaatse website ikkoopinbrasschaat.be.

De website geeft een overzicht van een 200-tal handelaars waar men online kan shoppen of een maaltijd bestellen. Dit aantal groeit nog elke dag. Brasschaatse ondernemers kunnen zich hiervoor nog altijd registreren en aansluiten. Dit is volledig kosteloos.  

sensibiliseren eigenaars handelspanden

Het Brasschaatse gemeentebestuur besloot om de betalingen van concessievergoedingen door ondernemers die een gebouw van de gemeente betrekken, tijdelijk te annuleren. Met dit voorbeeld wilde het bestuur ook andere eigenaars van handelspanden sensibiliseren om samen met hun huurder te kijken naar mogelijke tijdelijke huuraanpassingen. Via verschillende communicatiekanalen werden de eigenaars hierin aangesproken.   

3 extra pakjesautomaten

Op vraag van de ondernemers heeft het gemeentebestuur besloten om het aantal pakjesautomaten van Bpost (Cubee) op haar grondgebied uit te breiden met 3 extra automaten. Dit zijn afhaalpunten die 24/24 toegankelijk zijn en waar de consument het pakje dat hij online heeft besteld kan ophalen via een code die hij van de handelaar heeft gekregen. 

maatregelen bij de heropstart: veiligheid in openbaar domein en stimuleren om lokaal te kopen

Brasschaat ondersteunt haar lokale economie ook op logistiek gebied. Toen op 11 mei de winkels hun deuren terug openden en op 18 mei de markt terug van start ging, voorzag het gemeentebestuur telkens de nodige signalisatie in het straatbeeld. Zo werden er borden geplaatst met de veiligheidsmaatregelen, werden er wachtstippen op het voetpad aangebracht, werden affiches aan de winkels bezorgd…Op de markt is een circulatieplan met éénrichtingsverkeer van toepassing en een automatisch telsysteem zorgt ervoor dat het maximaal aantal toegestane klanten niet overschreden wordt.

Daarnaast loopt er ook sinds de gedeeltelijke heropening de campagne “ik koop in Brasschaat”. Hiermee wenst het gemeentebestuur solidariteit bij de burger aan te wakkeren om vooral lokaal te kopen en de lokale handelaar hiermee te steunen. Deze campagne is zichtbaar op nieuwe banners boven de baan, aan vlaggenmasten, aan de bushaltes en op raamstickers die aan de handelaars zijn bezorgd. 

BrasBon: 2+1 actie

Vanaf begin juni wordt voor de Brasschaatse inwoners een nieuwe cadeaubon in het leven geroepen: de BrasBon. De bon is 10 euro waard en heeft een beperkte geldigheidsduur van 6 maanden. De verkoop van de bonnen start op 2 juni en loopt 3 maanden of tot de voorraad uitgeput is. De Brasbon kan in de winkels uitgegeven worden tot eind november 2020.   

Met deze bon willen we onze eigen inwoners stimuleren om op korte termijn de bon te besteden bij onze lokale handelaars die verplicht moesten sluiten. Op die manier zorgen we ook weer voor een financiële injectie in onze economie.  

Koop je 2 bonnen van 10 euro dan krijg je er één gratis bovenop. Per persoon (boven de 18 jaar) kunnen er maximaal 2 Brasbonnen aangekocht van telkens 10 euro.  

De bonnen kan je aankopen in het gemeentehuis (Verhoevenlei 11) of in de bibliotheek op zaterdag.  

beloningspremie voor Brasschaatse bedrijven

Het gemeentebestuur keert een premie uit aan bedrijven die tijdens de coronacrisis in moeilijke omstandigheden doorgewerkt hebben (zorgsector, voedingswinkels, begrafenisondernemers). We willen hen daarmee ook stimuleren om hun medewerkers verder te belonen. Het gemeentebestuur keert de premie uit onder de vorm van de Brasschaatse kadobonnen. Als het bedrijf kadobonnen aankoopt, dan zal de gemeente er 20% van de aankoopwaarde bovenop leggen, ook onder de vorm van de kadobonnen.

Het voordeel hierbij is dat het g eld dat de gemeente uitgeeft, rechtstreeks terugvloeit naar de lokale handelaars in Brasschaat. 

Braspremie voor gesloten handelszaken

Een laatste financiële maatregel is de Braspremie. Dit is een premie voor handelszaken die tijdens de lockdown hun deuren verplicht moesten sluiten. Hiermee wil het gemeentebestuur bijdragen in de veiligheidsmaatregelen die handelaars en horeca treffen om personeel en klanten vanaf de heropening te beschermen zoals de aankoop van mondmaskers, handgels, markeringen in de zaak, plaatsing van plexischermen, enz. De premie bedraagt 500 euro voor horeca en 250 euro voor de andere handelszaken (winkels en dienstverlening bv. kappers)