pensioen voor werknemers

Wat

Iedere arbeider of bediende die in België of het buitenland voor een Belgische werkgever gewerkt heeft, heeft recht op een Belgisch pensioen.

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd wordt geleidelijk verhoogd naar 67 jaar.

Ongeveer een jaar voor de wettelijke pensioendatum ontvang je automatisch aanvraagformulieren van de federale pensioendienst. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op je loopbaan als werknemer in België.
Je vraagt je pensioen zelf aan als je je pensioen voor of na de wettelijke pensioendatum wil.

Let op,  als je je hele loopbaan in het buitenland hebt gewerkt, moet je je pensioen zelf aanvragen.

Je kan je dossier ook online zelf raadplegen met je elektronische identiteitskaart en pincode.

Pensioendossiers kunnen behoorlijk complex zijn, afhankelijk van situatie tot situatie.
Op de dienst pensioenen en tegemoetkomingen helpen ze je graag verder met de aanvraag en opvolging ervan.
   

meenemen

meenemen

  • identiteitskaart
  • pincode identiteitskaart
  • eventueel eerdere ramingen
  • eventueel je loopbaanoverzicht
  • eventueel andere formulieren/bewijsstukken rond je loopbaan

AANVRAAG

AANVRAAG

Voor meer informatie of een afspraak kan je telefonisch contact opnemen met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen op 03 650 2930.