PMD-zakken, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het afhalen van PMD-zakken vastgesteld als volgt:

- 0,125 euro per zak, te verkopen in rollen van 20 voor zakken met een inhoud van 60 liter;
- 0,25 euro per zak, te verkopen in rollen van 10 voor zakken met een inhoud van 120 liter.

Art.2.- De retributie wordt geïnd op het ogenblik van de afgifte van de PMD-zakken.

Art.3.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaren oplevert of wanneer de bezwaren die tijdens dit onderzoek worden ingediend door de gemeenteraad worden vervangen zal het thans gestemde retributiereglement als definitief worden aanzien en voor het nodige gevolg gezonden worden aan de bevoegde overheid.