Politiebesluit rond seizoensarbeid

Onze gouverneur, Cathy Berx, heeft op 9 oktober een politiebesluit gepubliceerd met betrekking tot de inzet van seizoenarbeiders afkomstig uit oranje of rode zones binnen Europa. Dit besluit geldt tot en met 30 november 2020.

Het besluit betreft een verlenging van het oude politiebesluit, dat afliep op 30 september.

  • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Antwerpen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als rode of oranje zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de 5de dag van quarantaine.
    De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een SMS die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passenger Locator Form.
  • De werkgevers in de provincie Antwerpen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet de seizoenarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen.
  • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Antwerpen tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 2 een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.
  • Elk werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoenarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoenarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest.

 

Het volledige politiebesluit lees je hier.

politiebesluit 9 oktober 2020