project Wipstraat-Korenlaan

Op de gronden van de voormalige "wipschieting" realiseert de gemeente Brasschaat nieuwe woningen.

een inclusieve wijk

een inclusieve wijk

Voor dit project werkt de gemeente samen met SBK Arro Antwerpen (sociale bouw- en kredietmaatschappij) voor de bouw van 10 betaalbare woningen aan de zijde van de Wipstraat. Voor deze zijde van het project werd door Arro een architectuurwedstrijd uitgeschreven met het resultaat dat Hatrik Architecten de opdracht voor het ontwerpen van deze woningen heeft opgenomen.

Aan de zijde van de Korenlaan zullen 5 bouwpercelen als open bebouwing verkocht worden aan de gemeente. Dit gebeurt door middel van een procedure "bieding onder gesloten omslag" waardoor deze vrij op de markt komen.

De gemeente zet ondertussen samen met Arro de eerste stappen voor de verdere uitwerking van deze verkaveling. De bouwpercelen worden weldra voorbereid en de binnenzone wordt reeds deels voorzien van groenaanplant. 

een groene wijk

een groene wijk

Brasschaat is een groene gemeente. Ook de bestaande wijk te Maria-ter-Heide waar de Wipstraat en Korenlaan deel van uitmaken, wordt omgeven door een sterk bebost landschap. Op de reeds ontwikkelde percelen binnen de wijk is dit landschap nog sterk aanwezig. Hierdoor loopt het ecologisch netwerk ook deels door de tuinen.

We wensen het bestaande geheel niet verder op te delen in percelen en niet te focussen op de architecturale eenheid die al dan niet gerealiseerd wordt. Daarom werken we aan het landschappelijke karakter en streven we naar een zone, gelegen tussen de Wipstraat en de Korenlaan, die ook na de ontwikkeling deel uitmaakt van de omgeven landschapsstructuren. 

verloop

verloop

In het voorjaar 2020 wordt de verkoop van de bouwpercelen aan de zijde van de Korenlaan gepubliceerd en opgestart.

De bouw van de woningen aan de Wipstraat is voorzien in de loop van 2020.

Vragen?

Vragen met betrekking tot de betaalbare woningen, richt je tot SBK Arro Antwerpen.

Heb je interesse in de aankoop van één van de 5 bouwpercelen langs de Korenlaan, neem je best contact op met de gemeente

De evolutie van dit project zal op deze website in de nabije toekomst meegegeven worden.

informatief beeldmateriaal