projecten rond verkeersveiligheid

Wat

Lokale politie, gemeenschapswachten en gemeente werken samen aan een (verkeers)veilig Brasschaat door diverse projecten te organiseren: verkeerseducatieve route (VERO), mijn eigen goede antwoord (MEGA), fietshappening 8 van Brasschaat...

Bij de organisatie van projecten rond (verkeers)veiligheid worden de Brasschaatse scholen uitgenodigd om deel te nemen. Zij zijn vrij om al dan niet in te gaan op het verzoek.