promotie activiteiten

Wat

Je kan gratis reclame maken voor activiteiten van je vereniging:

  • Surf naar UIT in Vlaanderen en geef de gegevens van je activiteit in. Deze gegevens worden dan binnengetrokken op deze site.
  • Breng 21 affiches (A3, staand) binnen aan het onthaal. Wij verspreiden ze over de affichekasten en verdelen ze binnen de gemeentelijke gebouwen.

LET OP!

Dit geldt enkel voor Brasschaatse verenigingen die een activiteit organiseren in Brasschaat én die toegankelijk is voor iedereen.
Politiek gebonden activiteiten worden niet opgenomen.
   

affiches

affiches

De affiches worden om de veertien dagen opgehangen. We trachten de affiches veertien dagen à drie weken voor de activiteit op te hangen.

De ruimte in de affichekasten is beperkt tot negen plaatsen elke veertien dagen. Breng de affiches daarom zo snel mogelijk binnen. Hoe sneller we ze hebben, hoe sneller we een plaats kunnen reserveren. Je kan je plaats ook telefonisch reserveren via het onthaal.