referentieadres

Wat

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat je niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat je over een adres moet beschikken, kan je je dan laten inschrijven op een referentieadres. De persoon die wel op dit adres woont, moet toestemming geven en je post ophalen en doorsturen.
    

meenemen

meenemen

  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het referentieadres te wonen
  • het ingevulde document toestemming tot inschrijving op referentieadres
  • de nodige attesten/bewijzen die aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden

Wie heeft recht op een referentieadres?

Wie heeft recht op een referentieadres?

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:
    • personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
    • personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
    • burgerpersoneel en militair personeel van de krijgsmacht in garnizoen in het buitenland én hun gezin
    • personeel dat aan ontwikkelingssamenwerking doet in het buitenland en hun gezin
    • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben. Het gaat om personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben. Deze personen moeten zich eerst wenden tot het OCMW Brasschaat.