regenton

Wat

De gemeente voorziet een subsidie bij de aankoop en aansluiting van één of meerdere nieuwe regenwaterton(nen) voor de opvang en het gebruik van regenwater.
   

voorwaarden

voorwaarden

De regenwaterton moet voldoen aan volgende eisen:

  • dient aangesloten te worden op een dakoppervlakte;
  • dient een minimum inhoud van 200 liter te bevatten;
  • dient voorzien te zijn van een aftapkraantje.

De aanvrager verbindt zich ertoe om minimum 5 jaar lang de regenwaterton in goede staat te behouden en te gebruiken. De regenwaterton kan onder geen enkel beding verkocht of verwijderd worden van het opgegeven installatieadres.
De verleende subsidie bedraagt 50% van de gefactureerde kostprijs (incl. BTW) met een maximum van € 50 en wordt slechts eenmaal per woonadres toegekend.

subsidiebedrag

subsidiebedrag

Het geldende subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met factuurdatum (of datum kasticket in geval van regenwaterton) tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Het aanvraagformulier voor milieumaatregelen met (factuur)datum in 2018, dient ons te bereiken vóór 1 februari 2019 (met uitzondering van de subsidieaanvraag voor de renovatieaudit en/of warmtescan).

De ontvangen aanvraagformulieren worden ten laatste eind februari 2019 behandeld.
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar schriftelijke toestemming geeft.

AANVRAAG

AANVRAAG

Een gelijkaardige toelage kan voor hetzelfde woonadres slechts eenmaal per 10 jaar worden bekomen. De aanvraag van een toelage moet gebeuren op het online aanvraagformulier voor de betreffende maatregel. De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. 

ONLINE AANVRAAG