samenstelling gezin

Wat

Een bewijs van gezinssamenstelling toont aan wie er allemaal ingeschreven is op je adres. 

Een bewijs aanvragen van een derde, kan mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang. Een aanvraag voor een derde gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post.