samenstelling veiligheidscel

De gemeentelijke veiligheidscel is minimaal samengesteld uit:

 • de burgemeester
 • de vertegenwoordiger van elke discipline
 • de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning, die tevens instaat voor het secretariaat

Specifiek voor Brasschaat komt dit neer op volgende samenstelling:

 • Philip Cools - burgemeester
 • Adinda Van Gerven - eerste schepen 
 • discipline 1:
  - Koen Vanderzwalm, brandweercommandant 
 • discipline 2:
  - Pieter Van Turnhout, afgevaardigde van de federale gezondheidsinspecteur, FOD Volksgezondheid
  - Frederik Vandereyken, Spoedarts, KLINA
 • discipline 3:
  - Hoofdcommissaris Barbara Cloet, korpschef lokale politie Brasschaat
 • discipline 4:
  - luitenant-kolonel Jan Beeldens, civiele bescherming
  - Jan Moereels, beleidsmanager grondgebiedszaken
 • discipline 5:
  - Katrien Vanhout, communicatieambtenaar
 • Robin Van der Linden, coördinator nood- en interventieplanning

Ter verduidelijking:
• discipline 1: hulpverleningsoperaties door brandweer en de operationele eenheden van de civiele bescherming
• discipline 2: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening
• discipline 3: politie
• discipline 4: logistieke steun door operationele eenheden van de civiele bescherming, brandweerdiensten en gespecialiseerde openbare en private diensten.
• discipline 5: informatie