schotelantennes

Wat

Schotelantennes mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen geplaatst worden. Het plaatsen of aanbrengen is onderworpen aan verschillende voorwaarden. 
    

kosten

kosten

digitaal
Je betaalt 50 - 75 euro en de kosten die gemaakt worden tijdens de behandeling van het dossier.

papier
Je betaalt 150 - 300  euro en de kosten die gemaakt worden tijdens de behandeling van het dossier.

AANVRAAG

AANVRAAG

online
Surf naar het omgevingsloket.

papier
Heb je vragen over het indienen van je aanvraag, of je bent niet zeker of alles correct is ingevuld, maak een afspraak. Je mag ook steeds je vragen op mail zetten.