stedenbouwkundig attest

Wat

Een stedenbouwkundig attest bevat info over percelen die niet gelegen zijn in een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling.
De behandelingstermijn is niet wettelijk vastgelegd, maar kent een ordetermijn van 75 dagen.
Als een perceel wel in stedenbouwkundige plannen beschreven is, kan je de bestaande bouwvoorschriften opvragen.

Let op ! Een attest is geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven twee jaar geldig.

 

kosten

kosten

Er zijn 50 euro kosten verbonden aan het aanvragen van een een stedenbouwkundig attest.