stedenbouwkundig attest

Wat

Een stedenbouwkundig attest bevat info over percelen die niet omschreven zijn en niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkaveling.
De behandelingstermijn is ook niet wettelijk vastgelegd.
Als een perceel wel in stedenbouwkundige plannen beschreven is, kan je de bestaande bouwvoorschriften opvragen.