Sterilisatie katten toelage 2020-2024

datum goedkeuring

30 maart 2020

datum bekendmaking

2 april 2020

Feiten en motivering
Om de zwerfkattenpopulatie en de toevloed van achtergelaten of gevonden katten in de asielen op een diervriendelijke manier te verminderen, is het aangewezen om zoveel mogelijk katten als preventieve maatregel onvruchtbaar te maken.
Dergelijke sterilisatie is verplicht in gans België.
Om de burgers hierin tegemoet te komen wordt voorgesteld om tussen te komen in de dierenartskosten.

Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2018 tot wijziging van zijn besluit van 5 februari 2019 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten.
Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 1984 inzake de toepassing van de wet van 14 november inzake de controle op toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen.

Financiële gevolgen
De financiële gevolgen worden geraamd op:
- kost  10.000 euro (jaarlijks)
- budgetsleutel  0470/64910000 Toelage sterilisatie katten
- budget/jaar  exploitatiebudget 2020 en volgende jaren
- krediet beschikbaar   ja
- visum financieel directeur   nvt 

BESLUIT eenparig:
Stemming acceptatie hoogdringend punt

BESLUIT eenparig:

Art.1.- De gemeente Brasschaat verleent voor de dienstjaren 2020-2024 toelagen aan gezinnen (natuurlijke personen) die hun kat laten steriliseren.

Art.2.- De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn in Brasschaat op het moment van de ingreep.

Art.3.- Het dier in kwestie dient geregistreerd te zijn (te controleren via chip-nummer) in Brasschaat op het moment van de ingreep.

Art.4.- De aanvraag gebeurt binnen 3 maanden na de ingreep, via het aanvraagformulier "onvruchtbaar maken van huiskatten", dat mee ondertekend is door de erkende dierenarts die de ingreep heeft uitgevoerd.

Art. 5- De toelage bedraagt:
- 30 euro voor de sterilisatie van een kattin
- 15 euro voor de castratie van een kater

Art.6- Het aantal toelagen is beperkt tot 2 per gezin per jaar.

Art.7- De uitbetalingen geschieden per kwartaal.