straatfeest of buurtfeest

Wat

Leuk dat je met je buren een straatfeest wil organiseren. Om een straatfeest te organiseren, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden. 
Lees de informatiebrochure en de voorwaarden goed na alvorens je een aanvraag indient.

Om een straat- of buurtfeest te organiseren ben je verplicht dit via het online aanvraagformulier aan te vragen.
   

voorwaarden

voorwaarden

  • De straat moet in een woonzone liggen met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur, er mag geen openbaar vervoer of omleidingen als gevolg van wegenwerken door de straat rijden.
  • Het merendeel van de bewoners moet ermee akkoord gaan.
  • Een straatfeest bakenen we af met speciale afsluithekken (nadarbarelen) voorzien van verkeersborden en de uren. De vrijwillige organisatoren van het straatfeest zorgen voor het plaatsen en weghalen van hekken bij begin en einde van de dag. Bewoners die met de auto vertrekken of aankomen, moeten zelf de afsluithekken verplaatsen en moeten stapvoets rijden.
  • Hulpdiensten en dringend opgeroepen geneesheren moeten steeds vrije doorgang krijgen. Ook voor de huisvuilophalingen moet de straat toegankelijk blijven. Organisatoren zorgen ervoor dat er niets in de weg staat en dat spelende kinderen veilig zijn.
  • Als verantwoordelijke vrijwilligers staan de organisatoren van het straatfeest in voor de communicatie met de buurt. Ze zijn aanspreekbaar voor vragen en bemerkingen en ze houden toezicht op het goede verloop van het straatfeest.
  • Elk straatfeest duidt onder zijn organisatoren een contactpersoon aan. Die staat in voor de communicatie met het gemeentebestuur en geeft alles door aan de collega-organisatoren.
  • De aanvraag moet minimum 60 dagen voor de effectieve datum van het straatfeest aangevraagd worden.

bijzonderheden

bijzonderheden

Met de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier stellen wij een buurtcontract op dat wij je toesturen dat je moet handtekenen. Het door jou en medeorganisatoren ondertekend buurtcontract moet je binnen de 14 dagen terug  bezorgen aan de dienst integrale veiligheid.

Dit is een contract tussen het gemeentebestuur en de organisatoren van het straatfeest. Het omvat een aantal afspraken rond de uitwerking van het straatfeest nl. welke straat, welke data, afspraken rond uren opening en sluiting straatfeest, onkostenvergoeding enz. Het buurtcontract kan aan wijzigingen onderhevig zijn afhankelijk van het advies van de hulpdiensten of beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

LET OP! Het buurtcontract moet je binnen de 14 dagen na ontvangst terug sturen naar de dienst integrale veiligheid zodat we je aanvraag kunnen agenderen op het college van burgemeester en schepenen.

Na goedkeuring ontvang je van ons een bevestigingsmail en de mogelijkheid om feestmateriaal aan te vragen.

toelage straat- of buurtfeest

toelage straat- of buurtfeest

Voor de organisatie van een straat- of buurtfeest krijg je van de gemeente een toelage. Die krijg je éénmalig en automatisch toegestuurd nadat je straat- of buurtfeest heeft plaatsgevonden. Geef wel je rekeningnummer op bij de aanvraag. De toelage bedraagt 125 euro en wordt maximaal éénmaal per jaar toegekend.