subsidie culturele gemeenschapsvormende projecten

Wat

Je kan deze subsidie toegewezen krijgen als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • de zetel van je vereniging ligt in Brasschaat of je bent een Brasschaatse inwoner;
  • je activiteit vindt plaats in een publieke ruimte in Brasschaat;
  • je activiteit is bedoeld voor een ruim publiek en stimuleert de culturele diversiteit van onze samenleving;
  • de subsidie mag nooit meer bedragen dan de effectieve kosten.