subsidie kadervorming jeugd

Wat

Ben je bij een jeugdvereniging actief als leider, animator, monitor of bestuurslid?
En neem je deel aan kadervorming?
Dan bieden wij je een financiële tussenkomst aan.

Kadervorming leert je pedagogische technieken aan en helpt je bij de programmatie van activiteiten.

bijzonderheden

bijzonderheden

De toelage, volgens het toelagereglement, bedraagt de deelnameprijs met een maximum van 100 euro.
De aanvragen worden tweemaal per jaar verzameld en uitbetaald.

meenemen

meenemen

Breng volgende zaken mee:

  • document 1 : aanvraagformulier deelname kadervorming
  • document 2 : attest van deelname met vermelding van cursus, datum en bedrag
  • document 3 : indien aanvrager niet gedomicilieerd is in Brasschaat : bewijs dat hij in hun eigen gemeente voor de gevolgde cursus geen toelage ontvangen

AANVRAAG

AANVRAAG

Op de aanvraag moeten volgende gegevens staan:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • rekeningnummer van de cursist.

Indien de aanvrager niet gedomicilieerd is in Brasschaat moet ook een bewijs toegevoegd worden dat hij in eigen gemeente voor de gevolgde cursus geen toelage heeft ontvangen.

naar het aanvraagformulier

uitbetalingen voor tussenkomst kadervorming 2019

uitbetalingen voor tussenkomst kadervorming 2019

De uitbetalingen vinden éénmalig plaats en dit pas in de maand december.