Subsidies natuur-, milieu- en wijkverenigingen werkingsjaar 2020

Aan de plaatselijke milieu-, wijk- en natuurverenigingen worden forfaitaire subsidies verleend volgens de regeling en de voorwaarden die hierna worden vastgelegd. De subsidies worden jaarlijks uitbetaald na digitale aanvraag van de vereniging, met de officiële statuten van de vzw en de toevoeging van het bewijs dat de rechtspersonenbelasting van het voorgaande jaar werd betaald.

Toekenningsvoorwaarden:

 • Het betreft een milieu-, natuur of wijkvereniging die sedert minstens één jaar een werking heeft in Brasschaat en hier ook gevestigd is.
 • De activiteiten zijn gericht op de Brasschaatse bevolking en richten zich in hoofdzaak op (een van) volgende werkingsdoelstellingen:
  • De bevolking laten kennismaken met de inheemse, natuurlijke fauna en flora (natuurbeleving en- educatie) en/of
  • trachten een inzicht te krijgen in de inheemse fauna en flora (natuurstudie) en/of
  • ijveren voor natuur en -milieubescherming, werken aan natuurbeheer en – ontwikkeling en/of
  • het verwerven van ecologische en duurzame accenten in de dagdagelijkse leefwereld.
 • Je kan als vereniging een actieve werking aantonen aan de hand van digitaal media.
 • Een vereniging komt in aanmerking voor een extra jaarlijkse toelage als zij circulaire economie en/of deeleconomie stimuleert en voldoet aan volgende voorwaarden:
  • Een website online hebben waar de gedeelde goederen getoond worden met de huurprijs, alsook gereserveerd kunnen worden en/of
  • Een website online hebben waar de verschillende hersteldiensten, terugnamediensten toegelicht worden met locatie en/of afspraakmogelijkheid

Aanvraagprocedure:

De aanvraag tot subsidie moet uiterlijk voor 31 december van elk kalenderjaar ingediend zijn via dit digitale aanvraagformulier (inclusief bijlages). De subsidie wordt verstrekt in februari van het werkjaar +1.

Graag digitaal versturen naar :

het bedrag:

Een forfaitair bedrag van 350 euro zal worden uitgekeerd na goedkeuring eventueel vermeerderd met een bijkomend bedrag van 100 euro voor het stimuleren van circulaire economie en/of deeleconomie.