tijdelijke afwezigheid

Wat

Je bent voor langere tijd niet aanwezig op je adres, dan moet je dit bij de gemeente melden.
Door deze melding blijf je immers ingeschreven op je adres en vermijd je zo dat je geschrapt wordt uit het bevolkingsregister.
Je kan deze tijdelijke afwezigheid enkel aanvragen als je huurder of eigenaar bent van de woning waar je ingeschreven bent.
  

meenemen

meenemen

  • de nodige attesten/bewijzen die aantonen dat je voldoet aan de voorwaarden
  • eventueel de ingevulde aanvraag