toelage bouw en verbouwing jeugdwerkinfrastructuur

De gemeente verleent een toelage voor bouw en verbouwingsverwerken aan de jeugdinfrastructuur.