toelage integratie in het jeugdwerk

De gemeente verleent toelagen aan jeugdverenigingen voor de integratie van achtergestelde kinderen en jongeren in het jeugdwerk. Als jeugdvereniging kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een financiële tussenkomst van de gemeente als je duidelijke inspanning doet om achtergestelde kinderen en jongeren te helpen.