toelage integratie in het jeugdwerk

De gemeente verleent toelagen aan jeugdverenigingen voor de integratie van kansarme kinderen en jongeren in het jeugdwerk. Als jeugdvereniging kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een financiële tussenkomst van de gemeente als je duidelijke inspanning doet om kansarme kinderen en jongeren te integreren in hun werking.