toelage jeugdinitiatieven en jongerenprojecten

Elke plaatselijke jeugdorganisatie die in de gemeente Brasschaat een samenwerkingsactiviteit opzet met verschillende jeugdorganisaties komt in
aanmerking voor subsidie. Een samenwerkingsactiviteit gaat om een samenwerkingsverband tussen minstens drie verschillende jongerenorganisaties, ,
gericht op de doelgroep kinderen en jongeren tussen 3 en de 30 jaar.
Elk plaatselijke jeugdorganisatie die of individu dat in de gemeente Brasschaat een jongerenproject opzet komt in aanmerking voor subsidie. Het jongerenproject moet creatief, experimenteel, origineel, educatief of vernieuwend zijn, gericht op de doelgroep kinderen en jongeren tussen 3 en de 30 jaar.