toelage openstellen speelplaatsen

De gemeente verleent toelagen aan scholen voor het openstellen van hun speelplaats. Als school kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een financiële tussenkomst van de gemeente als je duidelijke inspanningen doet naar het openstellen van de schoolspeelplaats.

Hiervoor werd een "reglement openstellen speelplaatsen" goedgekeurd.