Toelage winkeliersvereniging 2022

Wat?

Een toelage voor winkeliersverenigingen ter ondersteuning van de activiteiten binnen de verschillende handelskernen tijdens de periode van het eindejaar 2022.

Voorwaarden?

Vóór de uitbetaling van de toelage dient de winkeliersvereniging te voldoen aan de voorwaarden;

 • de winkeliersvereniging is een erkende vzw met zetel in Brasschaat of Ekeren (kopie van de statuten)
   
 • de winkeliersvereniging organiseert een actie of meerdere acties voor consumenten in de periode van 1 december 2022  tot en met 6 januari 2023. In deze actie staat decoratie van de winkelzone of animatie in de winkelzone centraal
   
 • de winkeliersvereniging organiseert een actie of acties die verspreid is/zijn over meer dan 1 dag de winkeliersvereniging bezorgt bij de aanvraag de nodige verantwoordingsstukken om de organisatie van de activiteit aan te tonen (facturen onkosten, flyer of online marketing, enkele foto's van de activiteit,...)
   
 • de winkeliersvereniging vraagt de toelage online aan via www.brasschaat.be tussen 10 december 2022 en 10 januari 2023 de winkeliersvereniging is actief in een afgebakende kern het bedrag van de toelage wordt bepaald door een staffel:
   
  • 0-20 handelaars 1000 euro
  • 21-50 handelaars 1500 euro
  • 51-100 handelaars 2000 euro
  • Meer dan 100 handelaars 2500 euro

   We tellen het aantal handelaars dat gelegen is in de afgebakende kern op het grondgebied van Brasschaat waarin de winkeliersvereniging actief is (de informatie rond deze afbakening is terug te vinden in de startnota van het project kernversterking).
    
 • de winkeliersvereniging vraagt de toelage aan voor de effectief gemaakte kosten met een maximum van het toegekende bedrag volgens de staffel 
   
 • de winkeliersvereniging heeft nog geen aanvraag gedaan voor deze toelage