uittreksel uit de geboorteakte

Wat


  
    

De gemeente waar je geboren bent, maakt de geboorteakte op. Sinds 1 april 2019 kan je deze akte in elke Belgische gemeente opvragen. 
Heb je deze akte nodig? Vraag ze hier online aan. We sturen ze je per post toe.

Je kan alleen aktes opvragen van jezelf, je (klein)kinderen of je (groot)ouders. Een akte aanvragen voor een derde, kan mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang. Een aanvraag voor een derde gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post. 

Internationale aktes en aktes voor het buitenland, vraag je hier online aan.