uurloon gemeentepersoneel en gebruik vrachtwagen, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Enig artikel:
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt het uurloon dat zal aangerekend worden voor werken die door het gemeentepersoneel voor rekening van derden uitgevoerd worden als volgt vastgesteld: 30 euro per uur voor werklieden, 38 euro per uur voor ploegbazen en 40 euro per uur voor het gebruik van de vrachtwagen (zonder voerder).