vacature voor kermis van 1 tem 3 augustus

We beschikken over een vacature voor de kermis in wijk Bethanie. 

standplaats
7 meter breed, 3 tot 8 meter diep

retributie
het standrecht bedraagt 11,50 euro per strekkende meter

Het kermisplan ligt, na afspraak, ter inzage op de dienst lokaal ondernemen en toerisme | Verhoevenlei 11 | T 03 650 03 22

Schriftelijke kandidaturen worden verwacht bij het college van burgemeester en schepenen | Verhoevenlei 11 uiterlijk op 31 maart 2020, vergezeld van de nodige documenten, keuringsverslagen enz, zoals bepaald door de wet om geldig te zijn.