verbetering aan akte

Wat

De gemeente houdt nauwkeurig alle identiteitsgegevens bij van haar inwoners. Ze stelt ook aktes op bij geboorte, huwelijk en overlijden. 

Vind je toch een fout in je identiteitsgegevens of in een akte, maak dan een afspraak om je dossier op te starten.
  

 

voorbeelden

voorbeelden

• fouten in namen en voornamen: hoofd- of kleine letters, omwisseling voor- en familienaam, verkeerde of ontbrekende leestekens...);
• vergissingen rond datum of plaats van geboorte/overlijden;
• foutieve huwelijksdatum of -plaats;
• foutieve gegevens rond de ambtenaar van de burgerlijke stand of datum van opstellen akte;
• foutieve burgerlijke staat als dat uit een andere authentieke akte blijkt.

wijziging naam of voornaam

wijziging naam of voornaam

Een wijziging van je naam of voornaam die niet het gevolg is van een tikfout, valt onder naam of voornaam wijzigen.

meer info

meenemen naar je afspraak

meenemen naar je afspraak

eventueel documenten om je aanvraag te ondersteunen