verblijfskaart

Wat

Je kan een elektronische vreemdelingenkaart (eVK) aanvragen wanneer je als vreemdeling een wettelijk verblijf hebt.
Afhankelijk van je statuut, bestaan 9 verschillende modellen van vreemdelingenkaarten.

Heb je het statuut "onbeperkt verblijf", dan word je vóór het einde van de geldigheidsduur schriftelijk uitgenodigd om de kaart te vervangen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden . Bij verlies of diefstal  moet je dit altijd melden bij de politie, dan kan je pas een nieuwe kaart aanvragen.
   

kosten

kosten

normaal tarief

  • vreemdelingenkaart: 18,70 euro
  • vreemdelingenkaart met biometrie: 19,20 euro
  • Het type kaart is afhankelijk van je statuut.

spoedprocedure

  • spoedprocedure 1 werkdag: 103,90 euro.
  • Voor een spoedprocedure moet je geen afspraak maken.

toelichting kosten

Je betaalt 50 euro extra gemeentelijke retributie voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van je A-kaart. Minderjarigen zijn van deze retributie vrijgesteld.

meenemen

meenemen

bij aanvraag

bij afhalen

  • de oude verblijfskaart of papieren document
  • PIN- en PUK-codes

Bij de aanvraag en het afhalen van de kaart worden vingerafdrukken genomen. Daarom moet je steeds persoonlijk aanwezig zijn.

aanvragen en afhalen op afspraak

aanvragen en afhalen op afspraak

Maak een afspraak. 

verlies en diefstal

verlies en diefstal

Voor de aangifte van het verlies of diefstal van je verblijfskaart kan je enkel terecht bij de politie.

Ook het verlies of diefstal van een rijbewijs kan enkel bij de politie gemeld worden.

De aanvraag van je nieuwe kaart moet persoonlijk gebeuren, breng 1 pasfoto mee die voldoet aan de normen. Je krijgt een duplicaat van je oude kaart.