verhuur van voertuig met bestuurder

Wat

Een voertuig met bestuurder verhuren is niet hetzelfde als een taxidienst.
Meestal betreft het ceremoniewagens en voertuigen die ingezet worden voor bijvoorbeeld reisbureaus.
Als je een verhuurdienst met bestuurder wil uitbaten, moet je een vergunning aanvragen. 
De vergunning is 5 jaar geldig en kan hernieuwd worden.
  

voorwaarden

voorwaarden

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen om de vergunning te krijgen:

 • Het voertuig biedt het nodige comfort aan de klant;
 • Het voertuig wordt periodiek gecontroleerd om na te gaan of het nog voldoet aan de uitbatingsvoorwaarden;
 • Elke verhuring (datum, uur, reden van verhuur en prijs) wordt ingeschreven in een register dat wordt bijgehouden op de onderneming;
 • Het voertuig wordt alleen met een schriftelijke overeenkomst ter beschikking gesteld aan een natuurlijke of rechtspersoon;
 • Het voertuig mag niet rijden of stilstaan op de openbare weg voor het op de zetel van de onderneming verhuurd is;
 • Het huurcontract is alleen van toepassing op het volledige voertuig en niet op de aparte zitplaatsen ervan;
 • De voertuigen zijn voorzien van een herkenningsteken, afgeleverd door de gemeente. Kentekens, kenmerkend voor taxi’s, mogen nergens aangebracht worden.
 • De uitbater mag voor zijn diensten geen reclame maken onder de benaming taxi of andere termen die ernaar refereren.

De vergunning wordt alleen toegekend aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen via aankoop of leasing. De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar.

kosten

kosten

Kosten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

meenemen

meenemen

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • De statuten van de firma gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • Een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
 • Het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer
 • Een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • Een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • De bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen, inschrijvingsbewijs, verzekeringsdocument, keuringsattest)

tarieven