RUP meergezinsgebouwen

Bekendmaking openbaar onderzoek voor de herziening van het RUP Verbod op meergezinsgebouwen volgens VCRO 7.4.4/1.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 april 2020 de opstart van de procedure van de herziening van het RUP verbod meergezinsgebouwen conform de versnelde procedure VCRO 7.4.4/1. De gemeente Brasschaat organiseert van zaterdag 19 september 2020 tot en met maandag 19 oktober 2020 een openbaar onderzoek over de herziening.

In deze periode kunnen de documenten hier geraadpleegd worden. De documenten kunnen ook na afspraak worden ingekeken op de dienst Ruimte en Wonen. Maak een afspraak 'Loket ruimtelijke ordening (alg)' via afspraak.brasschaat.be.

Bezwaren of opmerkingen

Tijdens de ganse periode van het openbaar onderzoek kan u opmerkingen of bezwaren indienen bij het gemeentebestuur Brasschaat. Hiervoor is een online e-formulier beschikbaar en dit van 19 september 2020 tot en met 19 oktober 2020.

Analoge opmerkingen of bezwaren kunnen per aangetekende brief ofwel na ontvangstbewijs afgegeven worden in het Gemeentehuis (Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat) met duidelijke vermelding ‘Herziening RUP Verbod op meergezinsgebouwen – openbaar onderzoek’.