verzekering objectieve aansprakelijkheid

Wat

Sommige handelszaken zijn wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten. Bij het afsluiten van de polis moet de verzekeringsmaatschappij een attest overmaken aan de burgemeester.
   

  handelszaken die onder deze verplichting vallen

  handelszaken die onder deze verplichting vallen

  • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;
  • restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt;
  • hotels en motels met tenminste 4 kamers en die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen;
  • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben;
  • jeugdherbergen;
  • artistieke cabarets en circussen;
  • bioscopen en theaters;
  • casino’s;
  • culturele centra;
  • polyvalente zalen voor culturele voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties;
  • sportzalen;
  • schietstands;
  • stadions;
  • handelsbeurzen en tentoonstellingszalen;
  • gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt;
  • opblaasbare structuren;
  • handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter is dan 1000 m²;
  • pretparken;
  • ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen;
  • serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden;
  • inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding;
  • kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt;
  • stations, het geheel van metronetwerken en luchthavens;
  • gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt;
  • gebouwen van de Hoven en de Rechtbanken.