vogelgriepvirus: ophokplicht voor pluimvee

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels.

Sinds zondag 15 november moeten particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen. Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.

Hou je vogels goed in de gaten. Bel onmiddellijk je dierenarts wanneer je symptomen van ziekte ontdekt of wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt.

Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Als consument loop je geen enkel risico. Vlees en eieren kan je nog steeds in alle veiligheid opeten.

Ontdek je in de natuur een dode wilde (watervogel) meld dit via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Meer info vind je hier.